Giỏ hàng 0 Sản phẩm

Tìm kiếm tên sách

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 04 36338686

Học viên tiêu biểu

  • Vì sao nên để trẻ em học ngoại ngữ từ nhỏ?

    Đã có rất nhiều nghiên cứu về giáo dục trên thế giới ...

    Xem chi tiết

Khoảnh khắc

What are prefixs?

Trong tiếng anh, có những cụm từ luôn đứng trước các cụm khác để tạo thành một từ mới có nghĩa, ta gọi là tiếp đầu ngữ prefixes (pre là trước, fix là gắn vào, thêm vào). Tiếp đầu ngữ rất quan trọng, nó như những bước cơ bản để học cấu tạo từ vựng và cũng là phương pháp hiệu quả giúp bạn học thêm nhiều từ vựng một cách dễ dàng mà không phải học từng từ như trước đây nữa.

Ví dụ: sub-title, pre-miere, sub-titute, ad-verb, un-happy, dis-agree, mis-understand,…

Bài viết này sẽ giúp bạn làm quen với một số tiếp đầu ngữ thông dụng trong Tiếng Anh nhé!

1.      Ad- : về, về phía

Chúng ta có thể hiểu rõ hơn qua một vài ví dụ sau:

Ad-join : join có nghĩa là kết hợp, adjoin là nối lại

Ad-minister: minister là chăm sóc, trông nom, administer là quản lý, cai trị.

 

2.      Com- :  cùng nhau, với

Com-munity: unity là sự thống nhất, community là cộng đồng

Com-promise: promise là lời hứa, compromise sẽ là sự thỏa hiệp

 

3.      Im-, In-, ill-,Ir-, Un- : không

In-sufficient: sufficient là đủ, insufficient là không đủ

In-capable: không có khả năng

Im-possible: không thể

Il-legal: không hợp pháp

 

 

4.      Sub- : dưới

Sub-title: phần phụ đề

Sub-way: đường ngầm

Sub-servient: phụ thuộc

 

5.      Sym- , Syn- : cùng với, kết hợp

Sym-pathy: đồng tình

Syn-tax: cú pháp

Syn-chronic: đồng bộ

Sym-metric: đối xứng

ðChúng ta thấy những từ này đều có ý nghĩa cặp đôi, song hành.

 

6.      De- : tách khỏi, xuống

De-activate: khử hoạt tính, làm không hoạt động.

 

7.      Dis- : tách khỏi, không

Dis-advantage: không thuận lợi

Dis-ability: bất tài

Dis-accustom: làm mất thói quen

 

8.      Ob- : ngược lại

Ob-noxious: rất đáng ghét

 

9.      Auto- : tự động

Auto-mobile: xe ô tô

Auto-transplant: tự động cấy mô

 

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=uwWFyK5ZTBU